27
marzo

2002, Shake European Tour - Stadionsporthalle - Hannover - Germany

2012, Chocabeck World Tour - Teatro Do Bourbon Country - Porto Alegre - Brazil

2014, Americana Tour - McPherson Playhouse - Victoria BC. - Canada